תחומי עיסוק

משפט מסחרי

למחלקת דיני עבודה במשרדנו מיומנות רבה וניסיון עשיר בתחום משפט העבודה ויחסי העבודה האישיים והקיבוציים.

צוות המחלקה המיומן מספק שירות מקיף וכולל בתחום דיני העבודה, הן במישור הקיבוצי והן במישור האישי – החל מייעוץ שוטף ויומיומי, דרך הכנת הסכמי העסקה, הסכמי פרישה והסכמי ייעוץ לסוגיהם, וכלה בניהול הליכי ליטיגציה בתחום.

המחלקה מייצגת לקוחות בכל סוגי ההליכים המשפטיים, בפני בתי דין לעבודה, בתי דין למשמעת, רשויות ממשלתיות שונות וטריבונלים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים דוגמת הליכי בוררות וגישור.

בנוסף, המחלקה מעניקה ייעוץ אסטרטגי לפתרון סיטואציות מורכבות בתחום ניהול משאבי האנוש ומספקת הכוונה משפטית לארגונים בהיבט דיני עבודה ויחסי עבודה בתהליכי ארגון מחדש, לרבות – גיוס עובדים, סיום העסקת עובדים, הצבת עובדים בחו"ל, קליטת עובדים בישראל וניהול מו"מ קיבוצי.

צוות המחלקה מתמחה גם בליווי מהלכים קיבוציים ובכלל זה סכסוכי עבודה ושביתות, מכירה ורכישה של חברות ומפעלים, שינויי בעלות ומיזוגים, ייעוץ בנושא רציפות זכויות, חילופי מעבידים, תגמול בכירים, בדיקות נאותות, הערכת סיכונים, ועוד.

לצד אלו, מספקים בכירי המחלקה חוות דעת לגופים ציבוריים ופרטיים וכן מלווים הליכי חקיקה בתחום. יתרונה המשמעותי של המחלקה בא לידי ביטוי ביכולתה לתת מענה סינרגטי בתחום משפט העבודה, הן בענייני ליטיגציה מורכבת והן בתחום הייעוץ העסקי-מסחרי. הניסיון הרב והמגוון אשר נצבר במחלקה מאפשר לצוותים המשפטיים להעניק ליווי משפטי "צופה פני עתיד" ויצירתי בכל הקשור לסיטואציות מורכבות בתחום משאבי האנוש.