תחומי עיסוק

תובענות ייצוגיות ונגזרות

ייצוג במסגרת הליכי תובענה ייצוגית או תובענה נגזרת, מצריך שילוב סינרגי בין הבנה ושליטה מעמיקה בכללים המיוחדים, בהלכות, ובסדרי הדין המחייבים החלים על הליכים מיוחדים אלה, לבין שליטה מקיפה במטריות המשפטיות הספציפיות המתעוררות תוך כדי ההליך.

לאורך השנים ייצג משרדנו בהצלחה רבה תובעים ונתבעים בשלל הליכים ייצוגיים במגוון רחב של תחומים, לרבות דיני עבודה, צרכנות, ביטוח, בנקאות, תקשורת, נגישות, ועוד.

לצד זה מייצג משרדנו בעלי מניות, דירקטורים וחברות שונות במסגרת תובענות נגזרות, והוא מלווה את לקוחותיו בהליכים אלה על כל שלביהם – הפניות המקדימות, הליכי גילויי המסמכים שטרם הגשת הבקשה לאישור התובענה הנגזרת, איסוף הראיות והנתונים הרלוונטיים, ביסוס העילות, ויתר שלבי ההליך.

במסגרת זו, מעמידים עורכי הדין המסחריים במשרדנו לרשות לקוחותינו הבנה משפטית מעמיקה וניסיון מעשי עשיר, חוצה תחומים וענפים. מאפיינים אלה, לצד הבנה עסקית משמעותית וידע פיננסי נרחב, מובילים פעם אחר פעם להצלחת לקוחותינו.