תחומי עיסוק

רשויות מקומיות

משרדנו מייצג לאורך השנים מספר רב של רשויות מקומיות, הן בהליכים משפטיים בפני הערכאות השיפוטיות השונות והן במתן ייעוץ וליווי שוטף.

הליווי והייעוץ המשפטי מקיף את כל תחומי הפעילות בהם עוסקות הרשויות המקומיות, ובכלל זה חוזים והתקשרויות, מכרזים, ארנונה, תכנון ובניה, חוקי עזר, מנהל תקין ורגולציה, העסקת עובדי רשות ועוד. בנוסף, המשרד מייעץ ומלווה גם בכל הקשור בדינאמיקה שבין הרשויות השונות, ובינן לבין משרדי הממשלה.

הייעוץ המשפטי בעניינים אלה ניתן ע"י משרדנו בהתאם לצרכיה הייחודיים של כל רשות, ובהתאם לנסיבות והסוגיות אשר עולות על הפרק מעת לעת. הצוות המשרדי הוא בעל ניסיון ובקיאות ספציפית גם במערכת החוקים והצווים הייחודית לאזור יהודה ושומרון.