תחומי עיסוק

נדל״ן תכנון ובניה

משרדנו נחשב למשרד עורכי הדין מהמובילים בישראל בתחום הנדל"ן והוא בעל ניסיון נרחב בתחומי תכנון ובניה, דיני סביבה וקיימות.

מחלקת הנדל"ן במשרדנו מתמחה בתכנון ובנייה ביחס לכל סוגי הפרויקטים, לרבות פרויקטים למגורים, פרויקטים למסחר, תעסוקה ומלונאות ופרויקטים שעניינם תשתיות ואנרגיה. עורכי הדין במשרד מתמחים בקשת רחבה של סוגיות תכנוניות, ביניהן תכניות בניין עיר, תכניות מתאר, היתרי בנייה והיטלי השבחה, וכן בטיפול בהתנגדויות מכלל הסוגים.

בנוסף, המחלקה מנוסה בניהול הליכים משפטיים בפני כל ערכאות התכנון והמשפט בישראל, לרבות וועדות התכנון והבנייה השונות ובית המשפט העליון.

עורכי הדין ממשרדנו הפועלים בתחום הינם בעלי מוניטין משמעותי בהובלת עסקאות נדל"ן ופרויקטים רחבי היקף בארץ ובניהול השקעות בנדל"ן מחוץ לישראל. צוות עורכי הדין הינו מהמנוסים ומהבכירים בישראל בטיפול בנושאי תכנון ובנייה, ומייצג לאורך שנים את החברות המובילות בתחום בפני שלל גורמי התכנון וההסדרה, בראשם וועדות התכנון והבנייה.

בשנים האחרונות, הובילה המחלקה מספר רב של 'עסקאות דגל' בשוק הנדל"ן המקומי. חשיבותן של עסקאות אלו באה לביטוי לא רק במורכבותן מבחינת מבנה העסקה (הן מבחינת מצב הזכויות המשפטי והן מבחינת המורכבות הכרוכה במתן מענה לצרכים המסחריים והפיננסיים של הצדדים) כי אם גם בהיותן עסקאות רחבות היקף שלתוצאותיהן השפעה על שוק הנדל"ן.