תחומי עיסוק

משפט מנהלי

למשרדנו ניסיון משמעותי ומוניטין מבוסס בליווי וייצוג של גורמים שונים ביחסיהם מול גורמי
השלטון לרבות משרדי ממשלה, רשויות, וגופים דו מהותיים לסוגיהם.

לצד זאת, המשרד מייצג ומספק ייעוץ שוטף לרשויות שונות בישראל, ומלווה את החלטותיהן
בעניינים שונים, לרבות בענייני מכרזים, ארנונה, חוקי עזר עירוניים, הקצאות, תכנון ובנייה,
ועוד.

למשרדנו ותק וניסיון רב בניהול הליכים מנהליים בבתי המשפט, לרבות עתירות לבג"ץ, עתירות
מנהליות, ערעורים מנהליים והשגות על החלטות שונות של הרשויות במגוון נושאים. המשרד
היה מעורב בחלק מהעתירות המשמעותיות, העקרוניות, והמעצבות ביותר של השנים
האחרונות, אשר התנהלו בבתי המשפט המנהליים ובבג"ץ.

3

הצוות המנהלי במשרדנו מלווה גורמים ציבוריים ופרטיים במסגרת פעילותם המנהלית
השוטפת ובכלל זה בתחום דיני המכרזים, לרבות ניסוח מסמכי מכרז מורכבים וכן התמודדות
והשתתפות בהליכי המכרז ובהשגות על מכרזים. בנוסף לכך, מספקת המחלקה המנהלית
במשרדנו ליווי וייצוג ללקוחות בהגשת בקשות למתן היתרים ורישיונות הנדרשים על פי דין
ומייצגת בפני ועדות הערר השונות.