תחומי עיסוק

בנקאות

למשרד ד"ר י. וינרוט ושות' מומחיות רבה בתחום דיני הבנקאות.

כאחד המשרדים המובילים בישראל, מייצג המשרד שורה ארוכה של גורמים בולטים בתחום הבנקאות והמימון, לווים ומלווים כאחד. בנוסף מייצג משרדנו בהליכים משפטיים שונים בתחום הבנקאות, לרבות בתביעות כספיות ונזיקיות בעילות צרכניות ואחרות שמקורן ביחסי בנק-לקוח, פעולות בניירות ערך, סוגיות שעילתן הפרת חובת האמון והנאמנות הבנקאית, יישום הוראות בנק ישראל ורגולטורים אחרים, וכן בתביעות ייצוגיות ונגזרות המוגשות כנגד תאגידים בנקאיים.

כמו כן, מייצג משרדנו בהליכי מימוש של בטחונות ומשכנתאות וכן בהליכי חדלות פירעון, לרבות בהליכי פירוק, הקפאת הליכים, הסדרי חוב והליכי מימוש וכינוס נכסים. בכלל זה, המשרד מנהל עבור לקוחותיו מגעים עם המחלקות המשפטיות השונות בבנקים ועם נציגיהן, לצורך קידום אינטרס הלקוח ומציאת פתרונות אלטרנטיביים.